Arbetsgivaren

Nässjö Affärsverk AB (NAV) har verksamhet inom vatten och avlopp, fjärrvärme, elnät, renhållning samt drift och underhåll av gator, parker och fritidsanläggningar i Nässjö kommun. Verksamheten innefattar även utförande av mark- och anläggningsentreprenader. Företaget har en oslagbar kompetens inom många skilda områden, vilket ger möjligheten att påverka.

NAV har ca 120 medarbetare som får människors vardag att fungera utifrån visionen "Tillsammans skapar vi livskvalitet - med kunden i centrum och kommande generationer i tanken" och kärnvärdena serviceinriktade - långsiktiga - framåtriktade - effektiva. Läs gärna mer på www.nav.se.

I samarbete med BRA HR rekryteras nu en Energichef till en nyinrättad tjänst direkt underställd VD.

Omvärlden och tjänsten

En energiomställning pågår i världen och mycket inom energibranschen handlar om framtidsfrågor rörande förnybar elproduktion, fossilfrihet, smarta elnät, mikroproduktion, solceller med mera. Samtidigt behöver befintlig infrastruktur förnyas, fler kraftvärmeverk behöver byggas och inom elnätsvärlden pratas mycket om energieffektivisering, risk- och sårbarhetsanalyser, IT-säkerhet och intäktsreglering. 

Omvärldens förändring gör att kraven på NAV ökar samtidigt som konkurrensen på värmemarknaden ökar. Mot bakgrund av detta och för att kunna hantera både nutids- och framtidsfrågor har därför NAV beslutat att dela upp nuvarande verksamhet i två avdelningar - Energi och Elnät samt att inrätta tjänsten som Energichef med huvudsakligt ansvar att strategiskt omvärldsbevaka och arbeta med NAV:s utveckling av tjänster inom energi till företagets kunder.

Ansvar och arbetsuppgifter

Tjänsten ansvarar dagligen för planering, ledning och samordning av verksamheten inom avdelning Energi. Avdelningen kommer att ha ca 15 medarbetare varav 3 rapporterar direkt till dig som Energichef. I verksamheten ingår ansvar för såväl värme via kraftvärmeverket i Nässjö som för vattenkraftverket Ramsjöholm strax utanför Jönköping. Dina arbetsuppgifter kommer ha både strategiska och mer operativa inslag samt bestå av såväl administrativ som teknisk karaktär. 

Fokus för dig som Energichef är att utveckla verksamheten, hitta och undersöka möjligheterna till utökning av energieffektiva tjänster genom bland annat nyfiken och kritisk omvärldsbevakning. Du ska ses som en idégivare och inspiratör och därigenom möjliggöra utveckling och effektivisering av teknik, arbetsformer och organisation. Målet för verksamheten är att erbjuda kunderna effektiva och miljövänliga lösningar - alltid med NAV:s vision och kärnvärden som grund.

Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen samt ledarforum NAV.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som är en erfaren ledare. Du har en akademisk, relevant examen och/eller flerårig arbetslivserfarenhet från energibranschen. Önskvärt är dessutom att du har erfarenhet inom ett eller flera av områdena nedan

  • värmeproduktion
  • ekonomisk förståelse (styrning, rapportering uppföljning)
  • IT-förståelse (styrning, säkerhet, verksamhet)
  • projekt- och processorienterad arbetssätt 

Din personlighet

Utöver dina formella kunskaper och erfarenheter kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas med och passa för tjänsten tror vi att du beskrivs som en person som är nyfiken, utvecklingsbenägen och tänker utanför boxen samtidigt som du är analytisk, strukturerad och tänker igenom förslag och beslut innan genomförande. Du förbättrar gärna befintliga processer när det behövs. Du har inga problem med självständigt arbete när det behövs men är i grunden en lagspelare. En självklarhet är att du delar NAV:s värderingar.

Miljö och villkor 

NAV erbjuder en roll med stort ansvar tillsammans med mycket frihet i ett företag som ligger i framkant i flera av framtidens utmaningar. Alla medarbetares engagemang, delaktighet och ansvarstagande är en framgångsfaktor som gör att både du som chef och medarbetare och företaget som helhet utvecklas. NAV arbetar serviceinriktat med kommande generationer i tanken och skapar affärsmässig samhällsnytta för sina kunder.

Rekryteringsprocessen

Vill du vara med och driva utvecklingen i ett framåtriktat bolag med människan och miljön i fokus? Tilltalas du av tjänstebeskrivningen ovan och anser dig ha de rätta kvalifikationerna välkomnar vi din ansökan så snart som möjligt och senast den 31 augusti. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.

Välkommen!

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Ort Nässjö
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2018/9
Kontakt
  • Pernilla Nylén, BRA HR, 036-291 68 28 (ej tillgänglig mellan 9/7 - 17/8)
Facklig företrädare
  • Göran Strand, Vision, 0380-51 71 32
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Tillbaka till startsidan